Wednesday, November 14, 2012

Famitsu Review Scores

Pokemon Fushigi no Dungeon ~Magnagate to Mugendai no Meikyuu~ (3DS) – 10/10/9/9
Call of Duty: Black Ops II (PS3/360) – 9/9/10/9
Need for Speed: Most Wanted (PS3/360) – 9/9/9/9
Minna no Golf 6 (PS3) – 9/9/8/9
E.X. Troopers (3DS) – 9/9/8/8
E.X. Troopers (PS3) – 8/8/8/8
Need for Speed: Most Wanted (PSV) – 8/8/7/8
Doom 3: BFG Edition (PS3/360) – 7/7/7/7
Taiheiyou no Arashi: Senkan Yamato, Akatsuki ni Shutsugekisu (PS3) – 6/5/6/5